વર્ગ: સેટેલાઇટ ટેલિફોની

સેટેલાઇટ ફોન કેવી રીતે કામ કરે છે?

સેટેલાઇટ ફોન સેલ ફોનની જેમ જ કાર્ય કરે છે, સિવાય કે તેઓ વધુ શક્તિશાળી સિગ્નલ મોકલે છે - તે પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં ઉપગ્રહ સુધી પહોંચવું જોઈએ. કેવી રીતે…

નવી મોબાઈલ સેટેલાઇટ ઈન્ટરનેટ સેવા ઈરીડીયમ ગો એક્ઝેક લોન્ચ કરવામાં આવી છે

Iridium એ આજે ​​Iridium Go Exec, મોબાઇલ હોટસ્પોટ લોન્ચ કર્યું છે જે ભ્રમણકક્ષામાં 66 Iridium ના ઉપગ્રહો સાથે જોડાઈ શકે છે. પરંતુ સ્ટારલિંક એન્ટેનાથી વિપરીત, ગો એક્ઝિક પૂરતી નાની છે…